Oczka wodne / kaskady

Budujemy i zakładamy oczka wodne wykorzystując do tego celu różnorodne folie i membrany EPDM . Obejmujemy kompleksową opieką zbiorniki wodne w ogrodach klientów. Budujemy kaskady i wodospady o oryginalnych, nawiązujących do natury kształtach i napełniających ogrody przyjemnym szumem wody.