Zmiany klimatyczne: Mój ogród – moja planeta

dodano: 07 października 2019

 

Wszyscy wiemy na czym polegają zmiany klimatyczne - to ocieplenie naszej planety, zmniejszenie ilości wody opadowej i gruntowej, susze, powodzie, huragany, zagrożenie dla istnienia organizmów żywych itp. Według naukowców stoimy na progu nieodwracalności tychże zmian. 

Każdy z nas w swoim gospodarstwie domowym i ogrodzie powinien funkcjonować w taki sposób, aby zmniejszać emisję CO2. Według edukacyjnej ulotki dla dzieci wydanej przez IMGW każde gospodarstwo domowe zmniejsza emisję gazów cieplarnianych o 2500 kg CO2 na rok m.in. przez sadzenie drzew wokół domu i stosowanie jasnych barw w miejscach o silnej operacji słonecznej (jasne dachy) lub ciemnych barw w miejscach o małej operacji słonecznej. 

Odzwierciedleniem stanu planety są nasze ogrody. Susza dokucza roślinom i zwierzętom. Umiejętnie gospodarujmy wodą, aby je napoić. Zbierajmy deszczówkę do zbiorników odpornych na zewnętrzne warunki atmosferyczne (zwykle są to estetyczne duże pojemniki) albo do stawków. Sadźmy drzewa, krzewy, byliny i rośliny jednoroczne. Wszystkie one pochłaniają dwutlenek węgla i wydzielą tlen produkując potrzebną materię organiczną. Wybierajmy te, które dobrze radzą sobie w obecnych warunkach klimatycznych Polski, a więc zniosą susze i silną operację słoneczną. Postawmy na rośliny będące zarazem użyteczne dla owadów zapylających. Stwórzmy naturalne wyspy z roślin, kamieni i innych odpadów w ogrodzie, niekoniecznie uporządkowane, ale będące małą ostoją dla ssaków, płazów, gadów, owadów i mikroorganizmów, które pieczołowicie pracują, zapylając kwiaty, rozprzestrzeniając owoce i nasiona, rozkładając martwą materię organiczną, przywracając tym samym pokarm zabrany glebie, wzajemnie regulując relacje pomiędzy sobą. Poznajmy i uprawiajmy rośliny, które są niezbędne do przeprowadzenia pełnego cyklu rozwojowego pewnych motyli. Zadbajmy o ptaki. Istnieje tak wiele roślin ozdobnych dostarczających im pokarmu w okresie zimowym. Gospodarujmy glebą tak, aby miała właściwą strukturę, skład i nie była nadmiernie eksploatowana. Przywracajmy jej zabrane składniki pokarmowe, przez m.in. wysiew poplonów lub przedplonów bogatych w azot. Umiejętnie wykonujmy zabiegi pielęgnacyjne.